Rowerzysta ruszył z miejsca i po 20 s ruchu jednostajnie przyspieszonego osiągnął szybkość 5 m/s i z tą szybkością poruszał się przez 30 s. Następnie zaczął hamować i po 10 s ruchu jednostajnie opóźnionego zatrzymał się. Jaką drogę przebył rowerzysta od początku ruchu? Jaka była jego szybkość średnia? Narysuj wykres zależności szybkości rowerzysty od czasu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T12:47:35+01:00
S-droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym
A- przyspieszenie
t-czas

S=A t kwadrat/2

V=5m/s

A=v/t
A=5/20=1/4m/s2
s= 1/4*(20)KWADRAT /2= 50 m
30m *5 s=150m +50m+200m

0.5m/s*50=25m

1 5 1