Odpowiedzi

2010-03-05T12:04:20+01:00
1)
4Al+3O₂->2Al₂O³
2)
4Cu+0₂->2CU₂O
3)
2K+Cl2->2KCl
4)
N₂+3H₂->2NH₃
5)
2N₂O->2N₂+O₂
6)
2H₂O->2H₂+O₂
2010-03-05T12:06:31+01:00
4AL+3O2---2AL2O3
4CU+02---2CU2O
2K+CL2--2KCL
N2+3H2--2NH3
2N2O--2N2+O2
2H2O--2H2+O2
na bank dobrze to akurat umiem na blache