Informacja do zadania 1 i 2
Tlenki CaO, P₄O₁₀ i NO mają odmienny charakter chemiczny co może wykazać na podstawie ich zachowania wobec wody lub kwasu i zasady. Przeprowadzono doświadczenie które ilustruje rysunek w załączniku
Zad 1
Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji tlenków CaO i P₄O₁₀ z wodą
Zad2
Określ jaki charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, obojętny) wykazują tlenki użyte w doświadczeniu:
CaO-
P₄ O₁₀-
NO-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T12:17:27+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad 1
CaO + H₂O---->Ca(OH)₂
P₄O₁₀ + 6 H₂O---->4 H₃PO₄

Zad2
CaO---------charakter zasadowy
P₄ O₁₀------charakter kwasowy
NO----------charakter obojętny