Odpowiedzi

2010-03-05T12:50:52+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
W nawiasach są indeksy górne
CaCl2----->Ca(2+) + 2Cl(-)
K3PO4----->3K(+) + PO4(3-)
HNO3------>H(+) + NO3(-)
H2S-------->2H(+) + S(2-)
KOH------->K(+) + OH(-)
Cu(OH)2-----jest nierozpuszczalny w wodzie
3 3 3
2010-03-05T12:53:37+01:00
CaCl₂ ---> Ca²⁺ + 2 CL⁻
K₃PO₄ ---> 3 K⁺ + PO₄³⁻
HNO₃ ---> H⁺ + NO₃⁻
H₂S ---> 2 H⁺ + S²⁻
KOH ---> K⁺ + OH⁻
Cu(OH)₂ ---> nie dysocjuje w wodzie
3 3 3