Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T13:03:21+01:00
1.
m = 60 kg
h = 4 m
t = 12 s
g = 10 m/s²

P = ?

P = W / t
W = ΔEp
ΔEp = m * g * h
ΔEp = 60 * 10 * 4
ΔEp = 2400 J
P = 2400 / 12 = 200 W

Odp.: Ania rozwija moc 200 W.

2.
ρ = 7,5 kg/m³
m = 4 kg

V = ?

ρ = m / V
V = m / ρ
V = 4 / 7,5 = 0,53 m³

Odp.: Objętość ciała to 0,53 m³.