Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T13:58:07+01:00
Mój kolega ma na imię Jack. Lubi piłkę nożną. Lubi słuchać muzyki pop. Nie lubi sałaty. Jego ulubionym przedmiotem jest matematyka. Nie lubi pani od biologi. Kocha wędkować z tatą. Jego mama jest weterynarzem. Natomiast tata ma dużą firmę. Jack lubi pizzę.

My colleague has on name Jack. It likes soccer. Pope likes to listen to music. It does not like lettuce. There is favorite object mathematics. It does not like you from biolog. It loves with dad catch fishes . Mum is veterinary surgeon . However, dad has big firm. He likes pizza.