Odpowiedzi

2010-03-05T12:59:48+01:00
Przesłanie „Małego Księcia” jest oczywiste. Chodzi o to, żeby nie stawać w miejcu tylko iść naprzód i poznawać samego siebie i innych ludzi. Bardzo ważne są stosunki, które tych ludzi obdarzamy. Jeśli jednak nie pojednamy się z samym sobą, nie pojednamy się z innymi.

Exupery upewnia nas, że życie nie jest warte przeżycia, jeśli ogranicza się do zaspokojenia potrzeb materialnych, albo do samego tylko przetrwania: bez miłości, bez dojrzałego spotykania się z innymi. Podobnie zatem jak w Ewangelii, również w „Małym Księciu” odkrycie sensu życia jest ważniejsze od zachowania życia. A sensem tym jest przyjaźń, która symbolizuje każdą formę dojrzałej miłości między ludźmi, a także między Bogiem a człowiekiem. Doświadczenie przyjaźni sprawia, że nasza radość jest pełna i że nawet pośrodku pustyni odnajdujemy studnię i odkrywamy ze zdumieniem, że wodą, która naprawdę gasi pragnienie naszego serca, jest miłość.