Odpowiedzi

2010-12-03T15:45:37+01:00

Witaj :)

dane: m=200kg,   s=20m,  g=10m/s²=10N/kg, α=90⁰---->cos90⁰=0

szukane: W

-------------------------------------------------------------------

---powszechnie stosowany wzór na pracę: W = F *s wolno stosować jedynie wtedy, gdy kierunki obu wektorów pokrywają się / najogólniej są wzajemnie

równoległe/,

---w naszym przypadku  nie są one równoległe (są prostopadłe) w ruchu poziomym, i dlatego trzeba zastosować wzór ogólniejszy, a mianowicie:

W = F *s *cosα = Qscosα = mgscosα

---wzór W=Fscosα jest matematycznym zapisem umowy fizyków i chemików,

że z punktu widzenia rozważanego układu - w tym przypadku cegieł,  W > 0

jeśli w wyniku wykonania tej pracy W nad układem, jego jakakolwiek energia

wzrośnie,

---jeśli dokładnie przeanalizować nasz przypadek, to bez żadnych wątpliwości widać, że nie wzrosła ani energia kinetyczna Ek, ani energia potencjalna Ep,

ani energia cieplna Q, ani żadna inna energia....zatem wykonana praca W

na drodze s, z punktu widzenia cegieł  wynosić musi zero !!!!!!!!!!!!!!,

W = mgscosα = 0 bo cos90⁰ = 0

W = 0 J

Praca wynosi 0 J.

 

 

 

Semper in altum............................pozdrawiam :)