Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T13:47:18+01:00
Sowieci łamali wszelkie zasady konwencji Genewskiej i Haskiej. Traktowali oficerów i żołnierzy jak przestępców. w obozach osadzono około 8400 osób. w Ostaszkowie uwięziono ponad 6000 polaków. w obozach panowały ciężkie warunki szczególnie zimną w Ostaszkowie. 5 marca 1940 roku Stalin i biuro polityczne partii komunistycznej rozstrzygnęli o losie niezłomnych. nakazali rozstrzelać 147000 jeńców osadzonych w 3 obozach i 11000 więzionych i aresztowanych obywateli Polski. 3 kwietnia z obozu wyruszyły kolejowe transporty śmierci. do 19 maja rozstrzelano 14552 osoby. 4421 jeńców kozielska zabito i zakopano w lesie ośrodka wypoczynkowego NKWD w Katyniu pod Smoleńskiem. q kalininie w piwnicy siedziby NKWD zastrzelono 6311 jeńców Ostaszkowa. 3820 jeńców starobielska zamordowano w Charkowie (?). białoruskie i ukraińskie NKWD zabiło 7305 obywateli polski więzionych na terenach wcielonych do ZSRR. 60 tysięcy kobiet i dzieci deportowano do Kazachstanu. 22 czerwca 1941 - Hitler uderzył na ZSRR.

Są to informacje z filmu dokumentalnego "Zbrodnia Katyńska", bo robiłam to na historie. ;-)
1 5 1
2010-03-05T13:50:35+01:00
Zbrodnia katyńska (w Polsce określenie równoznaczne ze słowem Katyń i las katyński) – wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 19 tys. jeńców wojennych – polskich oficerów – w tym pochodzących z rezerwy. Według szacunków historyków stanowiło to połowę korpusu oficerów Wojska Polskiego, ponadto ze względu na istniejący w II Rzeczypospolitej cenzus wykształcenia wyższego dla oficerów, czyli kadry dowódczej, zamordowani rezerwiści stanowili część niewielkiej liczebnie warstwy polskiej przedwojennej inteligencji.Również zależne od ZSRR polskie instytucje miały wkład we wspieranie powyższej wersji – dotyczy to m.in. Wandy Wasilewskiej i gen. Zygmunta Berlinga. Wiosną 1945 r. z polecenia ministra sprawiedliwości Henryka Świątkowskiego podjęto śledztwo dotyczące zbrodni na polskich oficerach w Katyniu. Jego prowadzenie powierzono, pod nadzorem znanego później profesora prawa, a wtedy prokuratora Jerzego Sawickiego, doktorowi Romanowi Martiniemu, przedwojennemu podprokuratorowi Sądu Okręgowego w Kielcach. Śledztwo prowadził niespełna rok. Został zamordowany 30 marca 1946 r. przez 17-letnią dziewczynę i jej narzeczonego. Według różnych źródeł katyńskie śledztwo miało predefiniowany cel (wykazanie winy Niemców), ale za sprawą prok. Martiniego toczyło się w innym kierunku (winy ZSRR), co mogło być przyczyną inscenizacji jego śmierci.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w Londynie profesor Stanisław Ostrowski nadał dekretem z dnia 11 listopada 1976 roku, zbiorowo Krzyż Virtuti Militari (nr 14384) żołnierzom polskim zgładzonym w Katyniu i innych nieznanych (wówczas) miejscach kaźni, dla upamiętnienia ofiary ich życia, w imię Niepodległości Polski.
5 3 5