Odpowiedzi

2010-05-02T14:50:33+02:00
FAO-(fundacja Aktywności Obywatelskiej):
-doskonalenie produkcji
-wymiany i rozprowadzanie produktów rolniczych,leśnictwa i rybołówstwa
-stabilizacja cen na surowce rolnicze

UNESCO
-wdrażanie solidarności intelektualnej i moralnej ludzkości,
-promocja wolności słowa na świecie
-działania na rzecz rozwoju nauki i kultury na świecie
-udzielanie pomocy materialnej i technicznej

WHO(Światowa organizacja Zdrowia)
-Inwestowanie w zdrowie w celu redukcji światowego ubóstwa
-budowanie lokalnego i globalnego systemu zabezpieczenia zdrowia
-promowanie praw człowieka,
-upowszechnianie równego dostepu do opieki zdrowotnej,
-upowszechnianie zdobyczy nauki i nowych technologi w dziedzinie ochrony zdrowia
1 5 1
2010-05-02T14:58:48+02:00
FAO-
*popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.
*zapewnienie niezbędnego kredytu rolnego
*stabilizacja cen na surowce rolnicze

UNESCO-
*wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki
*działania na rzecz rozwoju nauki i kultury na świecie

WHO-
*budowanie lokalnego i globalnego systemu zabezpieczenia zdrowia
*ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności
*upowszechnianie zdobyczy nauki i nowych technologi w dziedzinie ochrony zdrowia

:):)
2 3 2