1. Na bardzo nudnym wykładzie polowa studentów drzemie , jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki.Wśród pozostałych sześć słuchaczy pięć osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje. Ilu studentów jest na obecnym wykładzie.?

Zadanie ma być rozwiązane za pomocą równań.I prosiłabym żeby wypisać dane np.
x- liczba wszystkich studentów.

3

Odpowiedzi

2010-03-05T13:53:37+01:00
X- liczba osób na wykładzie
1/2 x - studentów drzemie
1/3 x - studentów rozwiązuje krzyżówki
5 - czyta książkę
1- notuje
1/2 x + 1/3 x +5+1=x
1/2 x + 1/3 x -x=-6
3/6 x + 2/6 x - x =-6
5/6 x - x = -6
-1/6 x = -6 / (-1/6)
x = 36

Odp. Na obecnym wykładzie jest 36 studentów.
17 4 17
2010-03-05T13:53:45+01:00
X-liczba studentów

1/2x+1/3x+6=x
3/6x+2/6x+6=x
5/6x-x=-6
-1/6x=-6/:(1/6)
x=36
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T13:56:19+01:00
X- liczba wszystkich studentów na wykładzie
1/2x - liczba drzemiących studentów
1/3x - liczba studentów rozwiązujących krzyżówki
5 - liczba osób czytających książkę
1 - osoba - studentka - która notuje

x = 1/2 x + 1/3 x + 5 + 1
x - 3/6x - 2/6x = 6
1/6x = 6
x = 36

na tym wykładzie jest 36 studentów.
17 4 17