1.Spośród wymienionych pasm górskich wybierz te które zostały sfałdowane podczas orogenezy alpejskiej:
Kordyliery, g.Smocze, Apallachy, Ural, Atlas, Himalaje, Kaukaz, Pireneje,
g. Wododziałowe
2.Wymienione rośliny półkuli północnej, uporządkuj w kolejności ich występowania z północy na południe;
a) oliwka
b) baobab
c) dąbik ośmiopłatowy
d) dąb
3. Podaj nazwę formacji roślinnej charakterystycznej do wymienionych typów klimatów: umiarkowany ciepły, półsuchy, umiarkowany chłodny, podrównikowy suchy, subpolarny.
4. Przyporządkuj formom rzeźby obszary ich występowania ;
a) zjawiska krasowe A.wybrzeże M.Czarnego
b) fieldy i fiordy B. w. sandomierska
c) wybrzeże limanowe C. g. skandynawskie
d) pokrywy lessowe D.g. dynarskie
E. wybrzeże Holandii

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T14:40:51+01:00
1. Atlas, Himalaje, Kaukaz, Pireneje,

2. dębik ośmiopłatkowy, dąb, oliwka, baobab

3. umiarkowany ciepły suchy- step
umiarkowany chłodny - tajga
podrównikowy suchy - sawanna
subpolarny - tundra
4.
a)D, b)C, c)A, d)B,
1 4 1
2010-03-05T19:47:48+01:00
1., Himalaje, Kaukaz,Atlas, Pireneje,

2. oliwka ,dębik ośmiopłatkowy ,baobab, dąb,

3. podrównikowy suchy - sawanna
umiarkowany ciepły suchy- step
subpolarny - tundra
umiarkowany chłodny - tajga
podrównikowy suchy - sawanna
subpolarny - tundra
4.
a)D, b)C, c)A, d)B,
1 1 1