Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T14:07:55+01:00
{Dywizjon-pododdział, głównie w artylerii, lotnictwie lub marynarce wojennej, zwykle będący w składzie pułku lub brygady.}
{eskadra-1. «jednostka organizacyjna lub bojowa lotnictwa składająca się z kilku lub kilkunastu samolotów»
2. «zespół okrętów wojennych złożony z dwu lub więcej brygad.}
{eskorta-1. «oddział zbrojny towarzyszący komuś lub czemuś w drodze jako ochrona lub asysta honorowa»
2. «osoba lub osoby towarzyszące komuś po to, żeby się nim opiekować lub mieć nad nim kontrolę»}
{inwazja-1. «zbrojne wtargnięcie na terytorium obcego państwa»
2. «gwałtowne pojawienie się jakichś zjawisk, trendów itp. oraz ich natarczywe oddziaływanie na świadomość odbiorców»
3. «stan albo proces zarażenia organizmu lub populacji przez pasożyty}
{nurkowanie-1. «skakać do wody, zanurzając się w niej całkowicie; też: przebywać lub płynąć pod powierzchnią wody»
2. «schylać się nisko, kryjąc się w czymś»
3. «o samolocie: lecieć po stromym torze w kierunku ziemi»
4. «o sokole: wykonywać w locie nagły, zręczny manewr umożliwiający pochwycenie zdobyczy od dołu»}
{korkociąg-1. «przyrząd do wyciągania korków z butelek, w postaci metalowej spirali z uchwytem»
2. «figura akrobacji lotniczej lub niezamierzony stan lotu»
3. «rodzaj skoku akrobatycznego»
4. «w boksie: niedozwolony cios polegający na zakręceniu rękawicy po dotknięciu ciała przeciwnika»
5. «wirowanie bojera dokoła swej osi}
{lot ślizgowy-«lot opadający samolotu lub szybowca z wyłączonym lub pracującym na minimalnych obrotach silnikiem}
{beczka-1. «duże naczynie w kształcie walca o dwóch płaskich dnach, wykonane zwykle z drewnianych klepek ściśniętych obręczami; też: zawartość takiego naczynia»
2. «figura akrobacji powietrznej»}

LICZĘ NA NAJ
22 4 22