PRZETŁUMACZ ZDANIA NA JĘZYK ANGIELSKI. PILNE !

1. MÓJ OJCIEC PRACUJE W TEJ FIRMIE OD 10LAT.
2. W TYM ROKU W MARCU ODWIEDZILIŚMY PERU.
3. BOB I TOM GRALI W SZACHY, KIEDY WSZEDŁEM DO POKOJU.
4. CZEKAŁEM NA AUTOBUS KIEDY ZAUWAŻYŁEM SAMOCHÓD BRATA
5. CZY JESZCZE COŚ ZJESZ?
6. ZAMIERZAM SPOTKAĆ SIĘ Z PREZYDENTEM W PRZYSZŁYM ROKU
7. BILL NIE MÓGŁ GRAĆ WCZORAJ PONIEWAŻ ZŁAMAŁ NOGĘ
8. OSTATNIO ODWIEDZILIŚMY DWIE RESTAURACJE W NASZYM MIEŚCIE
9. ANNA SZUKAŁA PRACY KIEDY SIĘ POZNALIŚMY
10. OBECNIE WIELE MŁODYCH DZIEWCZĄT NOSI KRÓTKIE SPÓDNICZKI
11. ZNAM WIELE WIERSZY NA PAMIĘĆ.

3

Odpowiedzi

2010-03-05T14:18:46+01:00
1. My father works in ihis company 10 years.
2. This year in March we visited Peru.
3. Bob and Tom pleyed chess, when i enteres the room.
4. I was waiting for when I noticed bus car brother.
5. Can you eat anything?
6. I intends to meet with the President next year.
7. Bill didn't play yesterday because broke his leg.
8. Recently I visited two restaurants in our city.
9. Anna searched work when we first meet.
10. Today, many young girls wears short skirts.
11. I have read many poems from memory.
2010-03-05T14:20:20+01:00
1.MY FATHER WORKS in THIS FIRM FROM 10 YEARS
2. We HAVE VISITED in THIS YEAR in MARCH PERU.
3. BOB And TOM PLAYED CHESS VOLUME, WHEN I HAVE ENTERED FOR CHAMBER
4. I WAITED FOR BUS WHEN I HAVE NOTICED CAR OF BROTHER
5. Do you WILL EAT SOMETHING ELSE ?
6. I INTEND MEET WITH PROVIDENT next year
7. YESTERDAY BILL COULD NOT PLAY AS it HAS BROKEN HAS LEG
8. LAST TIME we HAVE VISITED TWO RESTAURANTS in OUR CITY
9. It SEARCHED ANNA WORK WHEN we HAVE BEEN LEARNED
10. MANY YOUNG GIRLS BEARS SHORT PRESENTLY SKIRTS
11. I KNOW MANY POEMS ON MEMORY.
2010-03-05T14:57:26+01:00
1.my father works in this company from 10 years
2.this year in march we visited peru
3.bob and tom played chess , when i entered the room
4.I was waiting for when I noticed bus car brother.
5. do you want to eat something
6. I'm going to meet with the President next year
7. Bill couldn’t play yesterday because he broke his leg
8. last I visited two restaurants in our city
9.today, many young girls wears short skirts.
10 .