Cześć,proszę daje naj,prosze wyjaśnij

1 Chrzest
-pojęcie
-dlaczego chrzest małych dzieci

2 Bierzmowanie
-pojęcie

3 Eucharystia
-pojęcie
-sens
-4 inne nazwy

4 Namaszczenie chorych
-pojęcie
-kto może przyjąć

5 Pokuta
-słowa ustanowienia
-warunki pokuty
-inne nazwy

6 Kapłaństwo-kim jest kapłan
-kim jest kapłan
-sposoby udziału w jednym kapłaństwie

7 Małżeństwo
-czym jest skrament małżenstwa
-kto udziela


3

Odpowiedzi

  • Muki
  • Początkujący
2010-03-05T14:19:24+01:00
1 Chrzest
-Wstąpienie do wspólnoty kościoła
-Gdy rodzina jest wierząca włącza w nią swoje dzieci

2 Bierzmowanie
-Bierzmo - Belka
Bierzmowanie to czas gdy duch św stąpa na nas i napełnia nas swoją łaską

3 Eucharystia
-Ciało Chrystusa
-W eucharystii ukazuje się nam Jezus i jest naszą drogą życia

4 Namaszczenie chorych
-Ostatnie namaszczenie
-Chorzy , ludzie po wypadku extremalnym, dzieci

5 Pokuta
-słowa ustanowienia
-Szczera spowiedź
-żal za grzechy

6 Kapłaństwo-kim jest kapłan
-Kapłan to ten który odprawia obrzędy święte w religi której wyznaje


7 Małżeństwo
-Sakrament Miłości i POjednania.
-Kapłan

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T14:30:44+01:00
Chrzest-jest to zmazanie grzechu pierworodnego.Małe dzieci chrzci się po to ,by w ten sposób przyblizyć je do Boga,nadać imię.

Bierzmowanie-umocnienie w wierze i Duchu Świętym.

Eucharystia-to przyjęcie komunii,uczestnictwo we Mszy Świętej(najświętszy sakrament)

Namaszczenie chorych-to udzielenie sakramentu spowiedzi ,namaszczenie ciała olejami.Przyjmują ten sakrament ludzie,którzy sa chorzy.

Pokuta-odprawiamy ja za nasze grzechy.Warunkami dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia,żal za grzechy,mocne postanowienie poprawy,szczera spowiedź,zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Kapłaństwo-to posługa dla Boga i ludzi,to umacnianie ich w wierze,modlitwa.

Małżeństwo-to związek dwojga ludzi,polegający na wspólnym wspieraniu się w zdrowiu i chorobie,szczęściu i w nieszczęściu.
1 5 1
  • Efra
  • Rozwiązujący
2010-03-05T16:31:23+01:00
1.chrzest
Wstąpienie do wspólnoty kościoła
Chrzci się dzieci ponieważ chcemy aby wstąpili do wspólnoty kościoła i aby pozbawić ich grzechu pierwotnego

2.Bierzmowanie
jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu

3.Eucharystia
<Ciało Chrystusa> przyjmując Eucharystie przyjmujemy Chrystusa do naszego Serduszka i pozwalamy mu kierować w naszym życiu:)
Inne nazwy to:
Wieczerza Pańska,
Sakrament Ołtarza,
Komunia Święta,
Najświętszy Sakrament

4.Namaszczenie chorych
jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.<nigdy zdrowym dzieciom bądź ludziom>

5.Pokuta
Słowa ustanowienia<Każdy grzech obraża boga>
warunki pokuty<to szczera spowiedź>
Żal za grzechy

6.Kapłaństwo
Kapłan to osoba która w imieniu wspólnoty pełni funkcje...


7.Małżeństwo
Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalna nić którą Bóg łączy Dwie kochające się osoby łączy ich prawnie i emocjonalnie
Małżeństwo powinno być zawarte tylko z silnej miłości między dwiema osobami nigdy z przymusu
Sakramentu Małżeństwa udziela kapłan...