Zadanie 2
Gdyby dwukrotnie zwiększono odległość pomiędzy Ziemią i Księżycem, to wartość siły wzajemnego oddziaływania tych dwóch obiektów astronomicznych byłaby:
a) dwukrotnie większa b)Czterokrotnie większa
c) dwukrotnie mniejsza d) czterokrotnie mniejsza
Zadanie 3
Słońce wypromieniowuje energię, która jest uwalniana w jego wnętrzu w wyniku reakcji:
a) syntezy wodoru w hel b) syntezy tlenu w cięższe pierwiastki c) rozpadu jąder uranu d) rozpadu jąder o liczbie atomowej większej niż 100
Zadanie 4
Reakcją rozpadu α (alfa) jest reakcja
a)
c)

b)
d)

Zadanie 5
W elektrowni jądrowej zachodzi przemiana:
a) energii jądrowej na energię elektryczną b) energii potencjalnej na energię jądrową c) energii jądrowej na energię chemiczną d) energii elektrycznej na energię jądrową


.Wykorzystaj dane zawarte w tabeli, rozwiązując zadania 6 i 7
Planeta R[a.u] T[lata] v[km/s] K[szt.]
Merkury 0,39 0,24 47,37 0
Wenus 0,72 0,62 35,02 0
Ziemia 1 1 29,78 1
Mars 1,52 1,88 24,08 2
Jowisz 5,20 11,86 13,06 16
Saturn 9,55 29,46 9,65 18
Uran 19,22 84,01 6,81 15
Neptun 30,11 164,79 5,44 8
Pluton 39,52 247,70 4,67 1
R – średnia odległość od Słońca, K – ilość naturalnych satelitów, T – czas obiegu planety wokół Słońca, v – prędkość orbitalna planety

Zadanie 6
Na podstawie danych zawartych w tabeli można stwierdzić, że:
a) im dalej od Słońca znajduje się planeta, tym szybkość jej ruchu obiegowego jest mniejsza
b) im dalej od Słońca znajduje się planeta, tym szybkość jej ruchu obiegowego jest większa
c) szybkość w ruchu obiegowym planety nie zależy od jej odległości od Słońca
d) planety w ruchu obiegowym wokół Słońca poruszają się z tą samą szybkością
Zadanie 7
W czasie, gdy Uran wykona jeden obieg wokół Słońca, Wenus obiegnie Słońce:
a) 52 razy b) 84 razy c) 135,5 raza d) 168 razy
Zadanie 8
W tabelce podano wartość prędkości kosmicznych dla Ziemi:
Aby umieścić satelitę telekomunikacyjnego na orbicie okołoziemskiej, należy nadać mu w chwili startu szybkość:
Prędkość kosmiczna Wartość
a) mniejszą niż 7,8km/s b) większą niż 7,8km/s c) większą niż
Zadanie 10
Czas połowicznego rozpadu pewnego izotopu kobaltu wynosi w przybliżeniu 5 lat. Po 20 latach z początkowej ilości promieniotwórczego kobaltu pozostanie:
a) 50% b) 25% c) 12,5% d) 6,75%

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T14:31:58+01:00
2.c 3.1 4.- 5.c 6.a7.c 8.b (zależy tez co było w c??) 10.b