1.Dokończ równania podanych reakcji, nazwij produkty:
A)kwas octowy + sód,
B) kwas mrówkowy + magnez,
C) kwas octowy + tlenek miedzi (II)
D)kwas octowy + zasada magnezowa
2. Ustal stosunek masowy węgla do wodoru i do tlenu w cząsteczce butanolu.

1

Odpowiedzi

2009-10-21T17:10:58+02:00
Zad 2
A)kwas octowy + sód,
2 CH₃COOH + 2 Na -> 2 CH₃COONa + H₂
Produkty: octan sodu i wodór

B) kwas mrówkowy + magnez,
2 HCOOH + Mg -> (HCOO)₂Mg + H₂^
Produkty: mrówczan magnezu i wodór

C) kwas octowy + tlenek miedzi (II)
2 CH₃COOH + CuO -> (CH₃COO)₂Cu + H₂O
Produkty: octan miedzi (II) i woda

D)kwas octowy + zasada magnezowa
2 CH₃COOH + Mg(OH)₂ -> (CH₃COO)₂Mg + 2 H₂O
Produkty: octan magnezu i wodór

Zad 2
Butanol - C4H9OH

/ - kreska ułamowa

masa atomu wodoru - 1u
masa atomu tlenu - 16u
masa atomu węgla - 12u

12u*4 = 48u
16u*1 = 16u
1u*10 = 10u

48/16/10 = 24/8/5 = 24:8:5

Odp. Stosunek pierwiastków w butanolu wynosi 24:8:5