Zad 1. Rozwiąż równania

a) 4x-3=3x+5
b) 5x+2=7-3x
c) 3(x-1)=0
d) -6(x+1)=24
e) -7(x-2)=3x-1
f) 4(x-1)=6(1+x)

Zad 2. Rozwiąż równania

a) 0,2x+0,3=-0,5
b) 0,4+0,25=-2
c) 2,1-0,3x=0,4
d) -1,5-3=0,2x+6

PROSZĘ WAS O POMOC :)
POZDRAWIAM

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T14:44:57+01:00
Zad.1
a) 4x-3=3x+5
4x-3x=5+3
x=8
b) 5x+2=7-3x
5x+3x=7-2
8x=5 |:8
x=5/8
x=0,625
c) 3(x-1)=0
3x-3=0
3x=3 |:3
x=1
d) -6(x+1)=24
-6x-6=24
-6-24=6x
-30=6x |:6
-5=x
e) -7(x-2)=3x-1
-7x+14=3x-1
14+1=3x+7x
15=10x |:10
1,5=x
f) 4(x-1)=6(1+x)
4x-4=6+6x
-4-6=6x-4x
-10=2x |:2
-5=x

Zad.2
a) 0,2x+0,3=-0,5
0,2x=-0,5-0,3
0,2x=-0,8 |:0,2
x=-4
b) 0,4+0,25=-2
0,65=-2 (nie ma tu x żadnego... nie wiem o co chodzi)
c) 2,1-0,3x=0,4
2,1-0,4=0,3x
1,7=0,3x |:0,3
x=5⅔
d) -1,5-3=0,2x+6
-4,5=0,2x+6
-4,5-6=0,2x
-10,5=0,2x
x=52,5
2010-03-05T14:45:58+01:00
A) 4x-3=3x+5
4x-3x=5+3
x=8
b) 5x+2=7-3x
8x=5/:8
x=5/8
c) 3(x-1)=0
3x-3=0
3x=0+3
3x=3/:3
x=1
d) -6(x+1)=24
-6x-6=24
-6x=24+6
-6x=30/: -6
x=-5
e) -7(x-2)=3x-1
-7x+14=3x-1
-10x=-15/:-10
x=1,5
f) 4(x-1)=6(1+x)
4x-4=6+6x
-2x=10/:-2
x=-5
Zad 2. Rozwiąż równania

a) 0,2x+0,3=-0,5
0,2x=-0,5-0,3
0,2x=-0,8/:0,2
x=4
b) 0,4+0,25=-2 ~~nie ma takiego ;)
c) 2,1-0,3x=0,4
-0,3x=0,4-2,1
-0,3x=-1,7/: -0,3
x=-5,6
d) -1,5-3=0,2x+6
-1,5-3-6=0,2x
0,2x=-10,5 /:0,2
x=-52,52010-03-05T14:47:05+01:00
A)
4x-3=3x+5 /+3
4x=3x+8 /-3x
x=8
b)
5x+2=7-3x /+3x
8x+2=7 /-2
8x=5 /:8
x=5/8
c)
3(x-1)=0 /:3
x-1=0/+1
x=1
d)
-6(x+1)=24 /:(-6)
x+1=-4 /-1
x=-5
e)
-7(x-2)=3x-1
-7x+14=3x-1 /+7x
14=10x-1 /+1
15=10x /:10
1,5=x
f)
4(x-1)=6(1+x)
4x-4=6x+6 /+4
4x=6x+10 /-6x
-2x=10 /:(-2)
x=(-5)
a)
0,2x+0,3=-0,5 /*10
2x+3=-5 /-3
2x=-8 /:2
x=-4
b)
0,4+0,25=-2
BRAK NIEWIADOMEJ!!!

c)
2,1-0,3x=0,4 /*10
21-3x=4 /+3x
21=4+3x /-4
17=3x /:3
17/3=x
x= 5 i 2/3
d)
-1,5-3=0,2x+6 (czy po lewej stronie znów nie brakuje x?)
zgodnie z zapisem:
-4,5=0,2x+6 /-6
-10,5=0,2x /:0,2
x=-52,5