Do próbówek z rozcieńczonymi roztworami kwasów dodano metale. Zaznacz, w których próbówkach zaszły reakcje chemiczne. Napisz ich równania w postaci cząsteczkowej.
I próbówka Ba + HCl
II próbówka K + H2S
III próbówka Hg + HBr
IV próbówka Zn + H3PO4
V próbówka Ag + H2SO4
VI próbówka Al + HCl

Reakcje zaszły w probówkach...........

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
I próbówka Ba + 2HCl - >BaCl₂ + H₂
II próbówka 2K + H₂S -> K₂S + H₂
III próbówka Hg + HBr - nie zachodzi
IV próbówka 3Zn + 2H₃PO₄ -> Zn₃(PO₄)₂ + 3H₂
V próbówka Ag + H₂SO₄ - nie zachodzi
VI próbówka 2Al + 6HCl -> 2AlCl₃ + 3H₂
306 3 306

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
I próbówka Ba + 2HCl----->BaCl2 + H2
II próbówka 2K + H2S------>K2S + H2
III próbówka Hg + HBr----->Reakcja nie zajdzie
IV próbówka 3Zn + 2H3PO4--->Zn3(PO4)2 + 3H2
V próbówka Ag + H2SO4------>Reakcja nie zajdzie
VI próbówka 2Al + 6HCl------>2AlCl3 + 3H2

Reakcje zaszły w probówkach: I, II, IV, VI
240 4 240