Zad.1
które z punktów leżą na okręgu o środku w początku układu współrzędnych i promieniu równym 5?
odpowiedzi
a.(-1,6)
b.(2,3)
c.(3-4)
d.(5,2)
zad.2 czy trójkąt o wierzchołkach a=(5,0),b=(2,0),c=(2,2) jest prostokątny?
zad.3
bok rombu ma długosc 5cm,a jeden z jego przekątnych ma długoś 6 cm.jaka jest długośc drugiej przekątnej?

1

Odpowiedzi

2010-03-05T14:53:28+01:00
1.
c.(3-4)
2.
Ten trójkąt jest prostokątny.
3.
d₁-6cm
d₂-2x
a-5cm
5²=3²+x²
x²=5²-3²
x²=25-16
x²=16
x=4
d₂=2x=2*4=8
d₂=8cm