Proszę o napisanie programu w Turbo Pascalu.
Korzystając z zagnieżdżania napisz program podający ocenę w zależności od uzyskanych punktów:
10 pkt - bdb
9-8 pkt - db
7-6 pkt - dst
5 pkt - dop
4 i mniej pkt - ndst.

Proszę o pomoc, dziękuję. Daję najlepsze za DZIAŁAJĄCE rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T15:28:33+01:00
Program oceny;
uses CRT;
var
punkty:integer;
begin
Clrscr;
Write('Podaj liczbe uzyskanych punktow: ');
readln(punkty);
if punkty > 10 then writeln('Ocena: Bdb') else
if (punkty <10) and (punkty >= 8) then Writeln('Ocena: Db') else
if (punkty <8) and (punkty >= 6) then writeln('Ocena: Dst') else
if punkty = 5 then Writeln('Ocena: Dop') else
if punkty <= 4 then writeln('Ocena: Ndst');
readln;
end.

Myślę, że pasuje, w razie reklamacji pisz na PM.
1 5 1