Piszę się razem czy osobno :''nie''
nie'' ,mądry , jasny ,,lubić,bardzo,dobry,ładne , wymieniliśmy,porządni,powinien,dyskretny,najlepszy,duży,najpiękniejszy,
Dopisz wyrazy z nie'' o przeciwstwnym znaczeniu:
porządek , moc,więcej,wiele, prać , ufny,dobrze ,wcześniej , dużo , wystawiać

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T14:55:43+01:00
Nie z przymiotnikami razem z czasownikami osobno :)

niemądry
niejasny,
nie lubić,
nie bardzo,
niedobry,
nieładne ,
nie wymieniliśmy,
nieporządni,
nie powinien,
niedyskretny,
nienajlepszy,
nieduży,
nienajpiękniejszy

nieporządek
niemoc,
nie więcej,
niewiele,
nie prać ,
nieufny,
niedobrze,
nie wcześniej,
niedużo ,
nie wystawiać
9 4 9