Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-05T15:01:33+01:00
Dioksyny to olbrzymia grupa obcych środowisku substancji chemicznych (ksenobiotyków), dostających się do niego wskutek działalności produkcyjnej człowieka lub z odpadami środowiskowymi od blisko 100 lat. W odróżnieniu od innych ksenobiotyków, dioksyny nigdy nie były produktem zamierzonej i celowej działalności człowieka.
Dioksyny i ich pochodne stanowią istotne, do tej pory niedoceniane, zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, przyczyniając się do powstawania wielu patologii, w tym chorób nowotworowych, wad płodu czy zmian genetycznych. Ich stężenie w powietrzu atmosferycznym i w pożywieniu z roku na rok stopniowo rośnie, wywierając ujemny wpływ na środowisko naturalne i populację ludzką.
Konieczne wydaje się podjęcie badań nad zahamowaniem lub zmniejszeniem toksycznych emisji tych związków do atmosfery i pogłębienie badań nad ich wpływem na organizm człowieka.