Odpowiedzi

2010-03-06T08:08:45+01:00
Niemcy przygotowania do świąt zaczynają cztery tygodnie wcześniej – w pierwszą niedziele adwentu. W większości katolickich domów wiesza się tzw. adwentowe wianki z jodły lub świerku przystrojone fioletowymi wstążkami i czterema świeczkami. Zieleń jodły symbolizuje nadzieję, fiolet wstążek – refleksję nad przeszłością, a świeczki – światło. W każda kolejną niedzielę wypala się jedną ze świec. Drugim zwyczajem - mało znanym w Polsce - jest umieszczanie w oknach światełek - białych lub kolorowych gwiazdek migających albo i nie. Dzieci już od pierwszego dnia grudnia mają kalendarze adwentowe w kształcie domku z dwudziestoma czterema okienkami; każdego dnia adwentu mogą otworzyć jedno okienko i wyciągnąć z niego niespodziankę. Najczęściej są to słodycze, czekoladki, ale niektórzy rodzice przygotowują samodzielnie dla swoich pociech kalendarze, w których okienkach można znaleźć ciasteczka, krótkie wierszyki albo małe obrazki – krajobrazy zimowe. Drzwi do domku zrobionego przez rodziców otwierane są w Wigilię i ukazują szopkę z dzieciątkiem Jezus i świętą rodziną. Już od listopada sporządza się wypieki, ozdoby choinkowe i szopki. W wielu niemieckich miastach odbywają się w czasie adwentu kiermasze bożonarodzeniowe – Weihnachtsmarkte o specyficznej atmosferze, najsłynniejszym kiermaszem jest Christkindlmarkt w Norymberdze.Deutschland zur Vorbereitung auf Weihnachten beginnt vier Wochen früher - am ersten Sonntag im Advent. In den meisten katholischen Heimen hängt so. Adventskränze von Tannen und Fichten, geschmückt mit lila Bändern und vier Kerzen. Fir Grün symbolisiert Hoffnung, lila Bänder - eine Reflexion über die Vergangenheit und Kerzen - das Licht. In jedem nachfolgenden Sonntag Verbrennungen an einer der Kerzen. Die zweite Gewohnheit - ein wenig bekanntes in Polen - ist die Lichter in die Fenster - weiß oder farbig blinkenden Sternen oder nicht. Kinder ab dem ersten Tag des Monats Dezember haben Adventskalender in Form eines Hauses mit vierundzwanzig Fenster, jeden Tag der Adventszeit kann ein Fenster geöffnet und ziehen sich von seiner Überraschung. In den meisten Fällen sind diese Bonbons, Schokolade, aber einige Eltern bereiten ihre Kinder für ihren eigenen Kalender, in dem die Fenster zu finden sind Cookies, kurze Gedichte oder kleine Bilder - Winterlandschaften. Die Türen des Hauses mit den Eltern wird am Heiligabend und zeigen Krippe mit Jesuskind und der heiligen Familie eröffnet genommen werden. Bereits im November erfolgt Kuchen, Christbaumschmuck und Weihnachtskrippen. In vielen deutschen Städten sind im Advent, Weihnachtsmarkt statt - Weihnachtsmrkte eine einzigartige Atmosphäre, ist berühmt Messen der Christkindlesmarkt in Nürnberg.