Zadanie1

Zacznij czytać Ewangelię Marka i list do Rzymian na zmianę. Raz ewangelię Marka a raz list do Rzymian. Należy zostawić 10 wpisów (5 z ewangeli i 5 z listu). wpisujemy werset/fragment który nas poruszył
Dzień I ..............................................................................................................................................Mk...,...

Dzień II
..............................................................................................................................................Rz...,...

Dzień III
..............................................................................................................................................Mk...,...

Dzień IV ..............................................................................................................................................Rz...,...

Dzień V ..............................................................................................................................................Mk...,...

Dzień VI ..............................................................................................................................................Rz...,...

Dzień VII ..............................................................................................................................................Mk...,...

Dzień VIII ..............................................................................................................................................Rz...,...

Dzień IX ..............................................................................................................................................Mk...,...


Dzień X
..............................................................................................................................................Rz...,...


Zadanie2

Odszukaj następujące fragmenty , w miejcu po skrócie biblijnym jednym zdaniem określ treść fragmentu(np.daj tytuł) , następnie odpowiedz na dodatkowe pytanie;
1.Mk₂,1-12..................................................................
Co Jezus zobaczył w niosących chorego? Mk2,5......................
2.Mk3,1-6...................................................................Co było przyczyną smutku Jezusa?Mk3,5...............................
3.Mk5,1-20................................................................
Jak określono Jezusa?Mk5,7.............................................
4.Mk5,21-34...............................................................
Co ocaliło kobietę?Mk5,34...............................................
5.Mk7,31-37................................................................Co to znaczy Effatha?Mk,7,34...........................................
6.Mk,10,46-52.............................................................
Jak wołał syn Tymeusza? mk10,47........................................

Proszę o pomoc:(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T17:02:00+01:00