Zad.1 jeżeli w grupie n osób każdy z każdym wita się przez podanie ręki to liczba uścisków dłoni wynosi 0,5n (n-1).
1. oblicz ile uścisków dłoni wymieniliby, witając się w ten sposób:
a) czterej panowie
b) wszyscy uczniowie twojej klasy ( klasa wynosi 20 uczniów)
c.w sejmie zasiada 460 posłow . ile uścisków dłoni wymieniliby posłowie, gdyby każdy witał się z pozostałymi przez podanie ręki?

zad.2 temperaturę f w skali Fahrenheita przeliczamy na temperaturę c w skali celciusza według poniższego wzoru: c=5/9* (f-32).
a) 41 stopni Fahrenheita - ile to stopni celciusza
b) 23 stopni Fahrenheita ile to stopni celciusza
c) antek zmierzył sobie temperaturę amerykańskim termometrem i stwierdził,że ma 97,7 stopni i że przy tak wysokiej temperaturze nie może pójść do szkoły. czy rzeczywiście?

zadania te są z zielonycz ćwiczeń matematyka z plusem wyrażenia algebraiczne. są to zadania 6 i 7 ze strony 10
dam naj1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T15:17:47+01:00
Zad.1
a)0,5*4(4-1)=2*3=6
b)0,5*20(20-1)=10*19=190
c)0,5*460(460-1)=230*459=105570

zad.2
a)c=5/9*(41-32)
c=5/9*9
c=5
b)c=5/9*(23-32)
c=5/9*(-9)
c=-5
c)c=5/9*(97,7-32)
c=5/9*65,7
c=36,5
65 4 65