Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T23:39:56+01:00
Mię Nazwisko miejscowość, data
adres
kod pocztowy


Szanowna Pan/i Dyrektor
Gimnazjum nr .... we WrocławiuUprzejmię proszę o wydanie mi stypendium szkolnego na rok 2005/2006.
Swoją prośbę motywuję ciężką sytuacją materialną w domu. Pieniądze ze stypendium chciałabym przeznaczyć na zakup książek oraz niezbędnych przyborów szkolnych.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

z poważaniem
podpis własnoręczny