Hej.pomocy nie wiem jak zrobić zadanie;(
treść zadania:
Odszukaj w swojej miejscowości(regionie)zabytki,które mają elementy architektoniczne wzorowane na starożytnych.Opisz je krótko(data wzniesienia budowli,przeznaczenie).Wskaż charakterystyczne elementy na zewnątrz i wewnątrz budynku,które wyraźnie nawiązują do budownictwa starożytnego.
Uwaga:Jeśli w pobliżu twego miejsca nie ma takich obiektów,dowiedz się,gdzie znajdują się w Polsce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:36:10+01:00
1. Łazienki Królewskie. Najwspanialszy zespół architektury polskiej doby klasycyzmu stanisławowskiego.
2. Pałac Namiestnikowski.Obecną klasycystyczną formę zawdziecza przebudowie (1818-19). Obenie jest to Pałac Prezydencki. Przed pałacem znajduje się pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.
3. Belweder. Znakomity przykład późnego klasycyzmu polskiego, gmach reprezentacyjny Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1945-94 Belweder był oficjalną rezydencją głowy państwa. Obecnie jest nadal gmachem reprezentacyjnym RP.
4. Plac Bankowy. Klasycystyczny dawny pałac Ministra Skarbu.
5.Teatr Wielki. Mieści się w nim scena operowo-baletowa i scena dramatyczna Teatru Narodowego.

Te zabytki są w Warszawie.
2 5 2