Odpowiedzi

2010-03-05T15:16:49+01:00
300/4,2 = 71,43
95 - 71,43 = 23,57 - taka była temperatura wody
2010-03-05T15:22:02+01:00
Dane:
m = 1 kg
T = 95⁰C
Cw ≈ 4200 [J/kg × ⁰ C] - przyjąłem w przybliżeniu bo dokładnie wynosi 4190
Q = 300 kJ = 300 000 J
Szuk.:
T₁ = ?
Rozw.:
Q = m × Cw × ΔT
Q = m × Cw × ( T - T₁)
Q = m × Cw × T - m × Cw T₁
m × Cw T₁ = m × Cw × T - Q
T₁ = (m × Cw × T - Q) / m × Cw
T₁ = (399 000 J - 300 000 J) / 1 kg × 4200 [J/kg × ⁰ C] = 23,57 ⁰ C
1 5 1