Odpowiedzi

2010-03-05T15:16:26+01:00
Skutki Rewolucji Francuskiej możemy podzielić na cztery dziedziny to jest : skutki polityczne, skutki ekonomiczne, skutki społeczne, skutki kulturowe (ideologiczne)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T15:17:57+01:00
-zmiana ustroju politycznego z monarchii absolutnej- władza absolutnego monarchy „z łaski Bożej” republiki.
- Wprowadzono maksimum na ceny podstawowych produktów, produktów Paryżu obowiązywały kartki uprawniające do otrzymania chleba
- Świadoma dechrystianizacji całej kultury i wszystkich obyczajów.
- Poprawił się dostęp do nauki wprowadzanie bezpłatnej oświaty oraz opiekę społeczną
DAJ NAJ JAK CHCESZ JESZCZE TO PISZ :D
POZDRAWIAM
2010-03-05T15:18:53+01:00
-zniesienie absolutyzmu
-ustanowienie Deklaracji praw człowieka i obywatela(1789rok)
-masowe egzekucje
-niszczenie religii
-krwawe rządy