1. wytłumacz, dlaczego chleb długo trzymany w ustach będzie miał słodkawy smak.
2. Podaj podobieństwa i różnice w składzie oraz właściwościach glukozy, sacharozy i skrobi.
3. Masz w 3 próbówkach : glukozę, cukier buraczany i mąkę, zaproponuj doświadczenie które pozwoli określić ci zawartość próbówek

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T16:34:33+01:00
1. Ponieważ mąka do wypieku chleba składa się z skrobi, która jest polisacharydem (wielocukrem). Pod wpływem wody i enzymów zawartych w ślinie rozkłada się na glukozę, która ma słodki smak.

2.PODOBIEŃSTWA : są cukrami, składają się z węgla, wodoru i tlenu, ulegają reakcji spalania,

RÓŻNICE: skrobia jest wielocukrem, sacharoza jest dwucukrem, glukoza jednocukrem, glukoza i sacharoza są słodkie, a skrobia nie,

3. rozdzielamy substancje na 3 probówki, do każdej dodajemy krople roztworu jodyny, jodyna zmieni barwę na fioletową w mieszaninie wody z sacharozą na granatowy, na dodatek sacharoza jako jedyna się nie rozpuści w zimnej wodzie

Następnie do dwóch pozostałych probówek dodajemy r-r wodorotlenku miedzi, aby przeprowadzić próbę tromera, wodorotlenek rozłoży się zgodnie w glukozie zgodnie z równaniem :
C₆H₁₂O₆ + 2Cu(OH)₂ --> C₆H₁₂O₇ + Cu₂O + 2H₂O

Po podgrzaniu tlenek miedzi(I) zmieni barwę na ceglasto-czerwona w roztworze glukozy

sacharoza będzie w probówce w której po dwóch doświadczeniach nie zauważyliśmy żadnych zmian