Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T15:51:42+01:00
C₁₅H₃₁COOH + KOH -> C₁₅H₃₁COOK + H₂O
2C₁₇H₃₃COOH + Ca(OH)₂ -> (C₁₇H₃₃COO)₂Ca + 2H₂O
CH₃COOH + LiOH -> CH₃COOLi + H₂O
2010-03-05T15:52:26+01:00
C15H31COOH + KOH -> C15H31COOK + H2O
2C17H33COOH + Ca(OH)2 -> (C17H33COO)2Ca + 2H2O
CH3COOH + LiOH -> CH3COOLi + H2O