"Na dom w Czarnolesie"

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!
Inszy niechaj pałace marmórowe mają
I szczerym złotogłowem ściany obijają,
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,
Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością.

1. Do jakiej formy wypowiedzi nawiązuje w "na dom w Czarnolesie" Kochanowski? zwróć uwagę na początek utworu.
2. co symbolizuje dom w Czarnolesie?
3. Jakie są życiowe ideały poety w okresie czarnoleskiem? Porównaj je z ideałami, które wpisane są w "pieśni".
4. Która ze słynnych sentencji Horacego mogłaby posłużyć jako motto do fraszki Kochanowskiego? Odpowiedź uzasadnij.
5. Dokonaj analizy porównawczej fraszek "do gór i lasów" i "na dom w Czarnolesie". czy w tych utworach można mówić o zmianie ideałów życiowych poety, ich kontynuacji, czy też dopełnieniu? Czy poeta zrealizował swoje plany? Jakie nowe role narzuciło mu życie?

1

Odpowiedzi

2010-03-05T15:59:04+01:00
2.dom w czarnolesie symblolizuje ojczyznę. Czyli miejce dzieciństwa, miejsce wychowania się.
5 1 5