Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Instrukcja:
Do 2 zlewek należy wlać wodę wodociągową i destylowaną, a następnie do obu dodać kilka kropli roztworu azotanu(V) srebra

Obserwacje:
W zlewce zawierającej wodę wodę wodociągową następuje zmętnienie, lub wytrącenie osadu (w zależności od ilości dodanego odczynnika)

Wnioski:
Woda wodociągowa zawiera aniony tworzące nierozpuszczalne sole z kationami srebra (chlorki, węglany).
Woda destylowana pozbawiona jest zanieczyszczeń.
288 4 288
dziękuję bardzo^^
Fenk ju wery macz xdd
Instrukcje:
(w wodzie wodociągowej znjaduja sie jony Ca2+ i Mg 2+)
do jednej probówki dodajemy wode wodociągową a do grugiej destylowana. Nastepnie do obu dodajemy CO₂ albo H₃PO₄( tak z Ca lub Mg tworzyło osad)
Obserwacje:
w probówce pierwszej wytrącił sie biały osad, w drugiej brak zmian
Wniosek:
druga probówka zawiera wodę destylowaną, a pierwsza wodociągową poniewaz wytrącił sie osad swiadczący i obecnosci jonów metali
89 3 89