Odpowiedzi

2009-10-21T16:00:23+02:00
Misje polegają na podróżach księży do dalekich krajów gdzie religia chrześcijańska jest w bardzo niskim stadium rozwoju.Nawracają tamtejszą ludność,udzielają chrztów i głoszą słowo Boże.Odprawiają Eucharystie i udzielają komunii.
2009-10-21T16:00:23+02:00
Misje polegają na podróżach księży do dalekich krajów gdzie religia chrześcijańska w bardzo niskim stadium rozwoju.Nawracają tamtejszą ludność,udzielają chrztów i głoszą słowo Boże.Odprawiają Eucharystie i udzielają komunii.
2009-10-21T16:00:23+02:00
Misje polegają na podróżach księży do dalekich krajów gdzie religia chrześcijańska jest w bardzo niskim stadium rozwoju.Nawracają tamtejszą ludność,udzielają chrztów i głoszą słowo Boże.Odprawiają Eucharystie i udzielają komunii.