1. sześcian przecięto płaszczyzną zawierającą przekątne dwóch przeciwległych ścian. Pole przekroju jest równe 100 √ 2cm ₂. oblicz długości boków tego przekroju.
2.narysuj siatkę ostrosłupa, którego każda ściana jest trójkątem równobocznym o boku równym 3 cm.
3. ile sześcianów bedzie w czwartej pirmaidzie [ zalacznik ]
4. oblicz objętość prostopadłościanu, jeśli objętość zaznaczonego na rysunku ostrosłupa czworokątnego jest równa 48,3 cm ₃. [ rysunek 2 załącznik ]

reszta prac w załączniku, bardzo prosze o zrobienie.! pilne ;* daje wszystko co mam, dużo tego, ale błagam to pilne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T16:27:37+01:00
1.100√2=a×a√2
100=a²
10=a
b=10√2

2.załącznik

3.10

4.⅓×5×4,6×h=48,3
²³/₃h=⁴⁸³/₁₀
h=¹⁴⁴⁹/²³⁰
h=6,3
V=5×4,6×6,3
V=144,9
24 3 24