Hej mam test który muszę rozwiązać jest dość długi a więc
pytanie 1) Obszar Unii Europejskiej wynosi około
a) 44,325 tys km kwadratowych
b) 44,325 mln km kwadratowych
c)4,325 tys km kwadratowych
d) 4,325 mln km kwadratowych
pytanie 2) Rewersy monet euro:
a) są jednakowe we wszystkich krajach
b) przedstawiają kraje członkowskie
c)mają charakter narodowy poszczególnych państw
d)różnią się odzwierciedlając ideę zjednoczna w różnorodności
pytanie 3)Aby państwo mogło przystąpić do strefy euro musi charakteryzowac się między innymi :
a) stabilnymi cenami
b) stabilnymi kursami wymiany walut
c)niskim wskaznikiem bezrobocia
d) odpowiednią wysokością wskaznika PKB
pytanie 4) W jakim kraju ma swoją siedzibe najwięcej instytucji Unii Europejskiej
a) Luksemburg
b)Francja
c) Belgia
d) Niemcy
a teraz jedno zadanie otwarte
Jaki jest skład procentowy poszczególnych partii w sejmie ??...

z góry serdecznie dziękuję wsyztskim za rozwiązania :))

1

Odpowiedzi

2010-03-05T17:14:56+01:00