Mała konstytucja to taka, która:
a) ma niewielką objętość.
b) reguluje najważniejsze sprawy ustrojowo przejściowo, do uchwalenia właściwej ustawy zasadniczej.
c) jest dokumentem przejściowym
d) jest aktem prawnym określającym organizację państwa.

Pleas pomocy !!!

1

Odpowiedzi

2010-03-05T16:17:55+01:00