Opisz Polskę (chodzi tylko o geograficzny opis) Bolesława Chrobrego i porównaj z Polską Mieszka II

Wypisz wady i zalety chrztu polski.

Zgłaszam spam, ale za dobre odpowiedzi daję naj.

Daję dużo punktów, więc proszę o rozpisanie się.

2

Odpowiedzi

2010-03-05T16:26:12+01:00
Kraj Mieszka I Obejmował z początku Wielkopolskę, Mazowsze oraz Małopolskę. Następnie Mieszko dołączył do tych ziem Śląsk i Pomorze. Kraj miał wówczas ksztłt zbliżony do tego, jaki znamy dzisiaj. Bolesław Chrobry toczył liczne bitwy, wykonał wiele najazdów. W skutku ich przyłączył do Polski kolejne ziemie: Brześć Litewski, Grody Czerwieńskie, Słowacje, Morawy, Łużyce i Milsko. Warto też dodać o najeździe na Pragę, którą doszczętnie złupiliśmy, jednak nie zagarnęliśmy jej, oraz o wyprawie na Kijów, na którą fundusze wzięliśmy z rabunków z wyprawy Praskiej. Za czasów Bolesława Chrobrego Polska zwiększyła swój obszar prawie dwukrotnie.

Co do drugiej części zadania:
Na pewno wzrósł wzrost znaczenia kraju i władcy w oczach innych państw. Kraje chrześcijańskie miały znacznie większe poważanie. Poza tym, zyskaliśmy licznych sojuszników-chrześcijan. Państwa chrześcijańskie straciły powód do atakowania nas, a my moglismy wówczas atakować kraje pogańskie.
Poza politycznymi wartościami były również religijne. Utworzyliśmy arcybiskupstwo i 3 biskupstwa. Umożliwiło to koronowanie władców samodzielnie, bez zgody Niemców czy Czechów. Mogliśmy też mianować własnych biskupów. nastąpił rozwój organizacji kościelnych. Niestety, gdyby zagłębić się w dalsze losy Polski, to właśnie to było przyczyną tego, że Krzyżacy założyli biskupstwo chełmińske. A to w efekcie doprowadziło do wojen z krzyżakami.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T17:02:03+01:00
Bolesław I Chrobry zdobył wiele ziem, które później zostały utracone przez Polskę za panowania jego syna Mieszka II Lamberta. Bolesław zostawił po sobie rozległe państwo. Ziemiami utraconymi za panowania Mieszka II były: Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie, Morawy i Słowacja.

link do mapki za panowania B. Chrobrego: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polska_992_-_1025.png&filetimestamp=20081120133356
za panowania mieszka ii: http://wyszogrod.bydgoszcz.pl/gfx/historia/b_rola1.jpg


zalety:
- ułatwienie prowadzenia aktywnej polityki;
- umożliwiało zawieranie sojuszy z innymi państwami chrześcijańskimi;
- umocnienie państwa;
- możliwość korzystania z doświadczeń i wiedzy krajów europejskich.

wady:
- ludność nie chciała porzucić pogaństwa;
- później ustanowienie dziesięciny.