Opisz Polskę (chodzi tylko o geograficzny opis) Bolesława Chrobrego i porównaj z Polską Mieszka II

Wypisz wady i zalety chrztu polski.

Zgłaszam spam, ale za dobre odpowiedzi daję naj.

Daję dużo punktów, więc proszę o rozpisanie się.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T16:36:11+01:00
Bolesław I Chrobry zdobył wiele ziem, które później zostały utracone przez Polskę za panowania jego syna Mieszka II Lamberta. Bolesław zostawił po sobie rozległe państwo. Ziemiami utraconymi za panowania Mieszka II były: Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie, Morawy i Słowacja.

link do mapki za panowania B. Chrobrego: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polska_992_-_1025.png&filetimestamp=20081120133356
za panowania mieszka ii: http://wyszogrod.bydgoszcz.pl/gfx/historia/b_rola1.jpg


zalety:
- ułatwienie prowadzenia aktywnej polityki;
- umożliwiało zawieranie sojuszy z innymi państwami chrześcijańskimi;
- umocnienie państwa;
- możliwość korzystania z doświadczeń i wiedzy krajów europejskich.

wady:
- ludność nie chciała porzucić pogaństwa;
- później ustanowienie dziesięciny.
2010-03-05T17:33:16+01:00
Zdjęcie mieszko polska - http://polonistika.upol.cz/moduly/granice.jpg
zdjęcie polska bolek - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Polska_992_-_1025.png/240px-Polska_992_-_1025.png
------------------------------------------------------------------------------
Polska za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego różniła się swoim położeniem geograficznym. Gdy panował Mieszko mieliśmy więcej ziemi od strony południowej ale nie mieliśmy mazur. Gdy był król Bolesław Chrobry nasz kraj zyskał część dzisiejszych Niemiec, Słowacji, Węgier i Białorusi.

Zalety Chrztu:
@ prowadzenie aktywnej polityki
@ zawarcie pokoju z innymi chrześcijańskimi państwami
@ umocnienie kraju
@ do Polski zaczęli przyjeżdżać księża i misjonarze

Wady Chrztu:
@ niektórzy nadal chcieli mieć pogaństwo
@ wielu ludzi protestowało przeciw temu

-----------------------------------------------------
też miałam takie zadanie i za to dostałam 5 :)
1 4 1