Odpowiedzi

2010-03-05T16:26:06+01:00
Znaleźć iloraz ciągu geometrycznego, gdy: a5-a3= 6,75 i a4-a2=4.5

a5-a3= 6,75
a4-a2=4.5

a1q⁴-a1q²= 6,75
a1q³-a1q= 4,5

a1q²(q²-1)= 6,75
a1q(q²-1)= 4,5

dzielimy obustronnie

q=6,75:4,5
q=1,5
a1*1,5[(1,5)²-1]= 4,5 /:1,5
a1*[(1,5)²-1]= 3
a1*[1,25]= 3
a1=2,4

czyli
q=1,5