Odpowiedzi

2010-03-05T17:08:46+01:00
Najpierw musimy wyznaczyć: [Q(x)]²
[(x²+ax)-1]²=(x²+ax)²-2(x²+ax)+1=x⁴+2ax³+a²x²-2x²-2ax+1=
=x⁴+2ax³+x²(a²-2)-2ax+1
W(x)=[Q(x)]²
x⁴+2x³+x²+0x+1=x⁴+2ax³+x²(a²-2)-2ax+1
porównujemy współczynniki przy poszczególnych potęgach x:
2a=2
a²-2=1
-2a=0

otrzymujemy sprzeczność
z pierwszego: a=1,
z drugiego:
a=±√3
z trzeciego:
a=0
100 4 100