Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T16:42:32+01:00
Niech początkowy zapas trawy wynosi t. W ciągu jednego dnia odrasta x trawy, zaś jedna
krowa zjada w ciągu jednego dnia y trawy. Mamy więc
t + 14x = 60 · 14y
oraz t +28x = 50 · 28y.
Odejmując pierwsze równanie od drugiego otrzymujemy:


14x = (50 · 28 - 60 · 14)y = 10 · 14 · y(10 - 6) = 40 ·
14y, a stąd x = 40y.
Mamy więc: t = 60 · 14y - 14 ·
40y = 14 · 20y = 7 · 40y = 7x.

Z powyższych obliczeń wynika, że 40 krów mogłoby paść się na tej łące.