Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T17:01:49+01:00
A)
V=6cm*3cm*9cm=162cm³
Pp=2(3cm*6cm)+2(6cm*9cm)+2(3cm*9cm)=36cm+108cm+54cm=198cm²
b)
V=2m*0,4m*0,28m=0,224m³
Pp=2(2m*0,4m)+2(2m*0,28m)+2(0,4m*0,28m)=1,6m+1,12m+0,224m=2,944m²
2010-03-05T17:04:07+01:00
A) 6 x 9= 54cm
54 x 2= 108cm
3 x 9 = 27
27x 2=54cm
3x 6=18
18x 2= 36cm
108cm+54cm+36cm= 198cm
b) 4 dm x 2,8dm= 11,2dm
11,2dm x 2= 22,4dm
4dm x 20dm= 80dm
2 x 80dm= 160 dm
20dm x 2,8 dm= 56dm
2 x 56dm= 112dm
11,2 dm+160dm+112dm= 283,2dm=2832cm
2010-03-05T17:09:23+01:00
A) P=2×6cm×3cm+2×3cm×9cm+2×9cm×6cm=36cm²+54cm²+108cm²
=198cm²
V=6cm×3cm×9cm=162cm³
b)
P=2×2m×0,4m+2×0,4m×0,28m+2×0,28m×2m=1,6m²+2,24m²+1,12m²
=4,96m²
V=2m×0,4m×0,28m=2,24m³


P-pole powierzchni
V-objętość