Zad.1 Rozwiąż równanie
a) x + 7 ½ = 3,2
b) x - 25 ⅕ = -4,4
c) -1,2x = -½

zad2 Rozwiąż równanie

a) 2x+5=14,8 + (x-3)
c) 2(3-x)-4(x-5)=2x+2
e) 0,2 * (10-5x)= 3 + 2 (x-1)

zad 3 Rozwiąż równanie
Które równanie jest równaniem tożsamościowym?
a) 3x-2x+4x= -3x + 8x
b) 2x - x = 2
c) -3(2+x) = -3x+ (-6)


Proszę o szybkie rozwiązanie ,daje natychmiast maxa !

1

Odpowiedzi

2010-03-05T17:07:29+01:00
Zad.1 Rozwiąż równanie
a) x + 7 ½ = 3,2
x=3,2-7,5
x=-4,3

b) x - 25 ⅕ = -4,4
x=-4,4+25 ⅕
x=20,8

c) -1,2x = -½/: -1,2
x=5/12


zad2 Rozwiąż równanie

a) 2x+5=14,8 + (x-3)
2x-x=14,8-3-5
x=6,8

c) 2(3-x)-4(x-5)=2x+2
6-2x-4x+20=2x+2
-8x=-24/:(-8)
x=3

e) 0,2 * (10-5x)= 3 + 2 (x-1)
2-x=3+2x-2
-3x=-1/:(-3)
x=⅓

zad 3 Rozwiąż równanie
Które równanie jest równaniem tożsamościowym?

a) 3x-2x+4x= -3x + 8x
5x=5x

b) 2x - x = 2
x=2 równanie tożsamosciowe

c) -3(2+x) = -3x+ (-6)
-6-3x=-3x-6
0=0