Zapisz w postaci jednomianu:

a)liczbę,która stanowi 70% liczby a
b)liczbę o 300% większą od a
c)liczbę o 10% mniejszą od liczby b
d)liczbę o 1% większą od liczby x
e)liczbę o 20% większą od liczby 20% mniejszej od liczby y
f)liczbę,której 70% stanowi liczba a

2

Odpowiedzi

2010-03-05T17:09:42+01:00
Zapisz w postaci jednomianu:

a)liczbę,która stanowi 70% liczby a 70%a=0,7a
b)liczbę o 300% większą od a a+300%a=a+3a=4a
c)liczbę o 10% mniejszą od liczby b 90%b=0,9b
d)liczbę o 1% większą od liczby x 101%x=1,01x
e)liczbę o 20% większą od liczby 20% mniejszej od liczby y
120% z 80%y=1,2*0,8x=0,96x
f)liczbę,której 70% stanowi liczba a
a=0,7x /:0,7
x=10/7 a
31 4 31
2010-03-05T18:49:28+01:00
A)70%=0,7
0,7a
b)300%=3
a+3a=4a
c)10%=0,1
b-0,1b=0,9b
d)1%=0,01
x+0,01x=1,01x
e) 120%=1,2
80%y=0,8
1,2*0,8x=0,96x
f) 10/7 a
20 4 20