W pewnym kraju liczba ludności wynosi 38 milionów, pracujących jest 15,7 miliona osób, a zarejestrowanych bezrobodnych 2,1 miliona.Jaka jest stopa bezrobocia w tym kraju? Wykonaj obliczenia i zakreśl właściwą odpowiedz.
A.około 11,8%
B.około 18,09%
C.około 7,48%
D.około 2,42%

Proszę o pomoc
Daje naj !!!

2

Odpowiedzi

2010-03-05T17:15:33+01:00
SB= B/Z+B*100%
SB=2,1/15,7+2,1*100% =223.3758
W PRZYBLIŻENIU JEST TO 2,42% ODP : D.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-05T20:25:32+01:00
Stopa bezrobocia jest to stosunek ilości bezrobotnych do
liczby wszystkich ludzi zdolnych do pracy czyli bezrobotnych i pracujących, wynik ten mnożymy razy 100%. A więc 2,1 podzielone przez 2,1+15,7=0,1179 Razy 100 daje nam ok. 11,8 %