Odpowiedzi

2009-10-21T16:12:15+02:00
Ep = Ek
Ep = m*g*h
Ek = (m*v^2)/2
m*g*h = (m*v^2)/2
g*h = v*v/2
2*g*h = v*v
v = sqrt(2*g*h)
sqrt to pierwiastek kwadratowy

teraz podstawiamy g i h
v = sqrt(2*10n/kg*20)
v = sqrt400
v = 20 m/s
2009-10-21T16:54:04+02:00
H=20 m
vp=0m/s
g=10 m/s²
_______
vk=?
v=√2gh
v=√2×10×20
v=√400
v=20 m/s