Podaj po jednym przykładzie oddziaływań pomiędzy sferami Ziemi wymienionymi poniżej:

a) Oddziaływanie hydrosfery na litosferę.
b) Oddziaływanie atmosfery na hydrosferę.
c) Oddziaływanie atmosfery na biosferę.
d) Oddziaływanie litosfery na atmosferę.
e) Oddziaływanie hydrosfery na biosferę.

3

Odpowiedzi

2010-03-05T17:24:26+01:00
Oddziaływanie BIOSFERY(wszelkie życie, organizmy na Ziemi) NA:

- atmosferę, np. Biosfera (zwierzęta, rośliny) na atmosferę (powietrze) – zwierzęta wdychają tlen wydychając dwutlenek węgla, natomiast rośliny w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek węgla na tlen.

- hydrosferę, np. Biosfera (zwierzęta, rośliny) na Hydrosferę (woda) – organizmy żywe wykorzystują wodę do poprawnego funkcjonowania organizmu (życia)

- litosferę, np. Biosfera (rośliny) na Litosferę (skały) - kruszenie się skał, pozostawianie po sobie skamieniałości w postaci wapieni i pokładów węgla.


Oddziaływanie HYDROSFERY(akweny, źródła wodne na powierzchni Ziemi) NA:

- biosferę, np. Hydrosfera (woda) na Biosferę (zwierzęta, rośliny) – woda jest niezbędnym czynnikiem do życia (biosfery) na Ziemi.

- atmosferę, np. Hydrosfera (woda) na Atmosferę (powietrze) - parowanie wody.

- litosferę, np. Hydrosfera (woda) na Litosferę (gleba) – żłobienie gleby, tworzenie rzek.

Oddziaływanie ATMOSFERY(niewidoczna powłoka gazowa Ziemi) NA:

- hydrosferę, np. Atmosfera (powietrze) na Hydrosferę (woda) – parowanie, falowanie wody

- litosferę, np. Atmosfera (wiatr) na Litosferę (skały)-proces wietrzenia skał.

Oddziaływanie LITOSFERY(zewnętrzna, najtwardsza, warstwa skalna Ziemi) NA:

- biosferę, np. Litosfera (gleba, skały) na biosferę (zwierzęta, rośliny) – skorupa ziemna jest domem dla organizmów żywych, i w zależności od jej ukształtowania żyją tam różne organizmy żywe.

- atmosferę, np. Litosfera (erupcje wulkaniczne) na atmosferę (powietrze) – w wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów.

- hydrosferę, np. Litosfera (skały) na Hydrosferę (woda) – Ruchy tektoniczne skał (gleby) na dnie oceanu powodują podziemne fale (tzw. Tsunami).
44 3 44
2010-03-05T17:25:56+01:00
A)Oddziaływanie hydrosfery na litosferę;żłobienie gleby,tworzenie rzeki.
b)Oddziaływanie atmosfery na hydrosferę;parowanie,falowanie wody
c)Oddziaływanie atmosfery na biosferę;zwierzęta wdychają tlen wydychając dwutlenek węgla.
d)Oddziaływanie litosfery na atmosferę-w wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i płynów ,wietrzenie skał.
e)Oddziaływanie hydrosfery na biosferę;woda jest niezbędny, czynnikiem do życia na Ziemi.
79 4 79
2010-03-05T17:26:42+01:00
A) Oddziaływanie hydrosfery na litosferę.
litosfera buduje skalną powłokę na której mogą powstawać np. jeziora
b) Oddziaływanie atmosfery na hydrosferę.
woda prauje do atmosfery
c) Oddziaływanie atmosfery na biosferę.
daje opady i tlen, dwutlenek wegla potrzeby np, rośliną w biosferze
d) Oddziaływanie litosfery na atmosferę.
...
e) Oddziaływanie hydrosfery na biosferę.
rośliny bez wody nie mogą żyć
28 3 28