Odpowiedzi

2009-04-16T20:04:15+02:00
Etanol
+ bezbarwny
+ palna ciecz
+ charakterystyczna won
+ piekacy smak

kwas octowy
+bezbarwny
+ stosowany w produkcji lekow
+ dobrze rozpuszczalny w wodzie
+ ciecz o ostrym zapachu
2009-04-16T20:04:49+02:00
Etanol:
łatwopalna ciecz
ma charakterystyczny zapach
posiada charakterystyczny smak
miesza się z wodą w dowolnym stosunku
bezbarwna

Kwas octowy:
bezbarwna ciecz
żrąca
ma właściwości higroskopijne (pochłania wilgotność z otoczenia)
stosunkowo wysoka temperatura wrzenia
ulega dysocjacji
jest słabym kwasem
dobrze przewodzi prad elektryczny
2009-04-16T20:06:45+02:00
Etanol - C2H5OH
- bezbarwny
- charakterystyczny zapach
- łatwopalny
- dość niska temperatura wrzenia (ok. 73 C)

Kwas octowy CH3COOH
- bezbarwny
- żrący
- higroskopijny (pochłania parę wodną z otoczenia)
- charakterystyczny zapach
2009-04-16T20:08:38+02:00
Etanol:
łatwo palny, słaby charakterystyczny zapach, miesza się z wodą w każdym stosunku, silnie toksyczna substancja
Kwas octowy:
ostry zapach, jest palny, Dobrze rozpuszcza się w wodzie, bezbarwna ciecz